Polityka prywatności

Dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez maxima-sport.pl, prowadzony pod adresem internetowym maxima-sport.pl (dalej: Sklep)
MAXIMA-SPORT Krzysztof Kiełb
Zabrze 41-800 ul. Wolności 257B
NIP 648-200-11-58

1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest MAXIMA-SPORT Krzysztof Kiełb z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 257B.

2. Sklep zbiera następujące dane osobowe:
a) W celu: dokonywania zakupów, rejestracji konta Klienta lub w celu wypełnienia formularza zamówienia:
- imię i nazwisko,
- dane adresowe (ulica i numer domu/mieszkania, miejscowość, kraj)
- adres e-mail,
- dane kontaktowe (telefon lub telefon komórkowy),
b) W celach marketingowych (zapis do newslettera):
- adres e-mail.

3. Podanie danych określonych w pkt. 2a jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia.

4. Podanie danych oznaczonych w pkt. 2b oznacza, iż wskazany adres e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłania wiadomości (w szczególności informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży i wybraniu przez Klienta odpowiedniego sposobu dostawy Sklep może udostępniać firmom kurierskim dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

6. Sklep udostępnia środku techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przysyłanych drogą elektroniczną, w szczególności:
- umożliwia dostęp do Konta jedynie po podaniu prawidłowego loginu i hasła.
- zabezpiecza dane przed przetwarzaniem przez nieuprawnione osoby.
7. Obowiązani są Państwo do nieudostępnienia swojego hasła i loginu osobom trzecim. Należy pamiętać o każdorazowym wylogowaniu się z konta Klienta po zakończeniu korzystania ze strony Sklepu. Ponadto należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z komputerów znajdujących się w miejscach publicznych lub dostępnych dla wielu osób.

8. W każdym czasie mają państwo możliwość:
a) podglądu i edycji danych w ramach Konta Klienta.
b) dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.
c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

9. W przypadku chęci skorzystania z powyższych uprawnień wystarczy skontaktować się z Sklepem poprzez adres e-mail maximasport@wp.pl. Na adres ten mogą państwo wysyłać także inne zapytania dotyczące danych osobowych.

Już 25 maja obowiązywać w Polsce zacznie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szereg niezbędnych informacji, z których

dowiedzieć się można, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie

prawa w związku z tym wynikają.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest MAXIMA-SPORT Krzysztof Kiełb z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 257B.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa na stronie

maxima-sport.pl, będącej oficjalnym sklepem internetowym i producentem marki Maxima-sport.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji zakupów w Sklepie Internetowym

– na stronie maxima-sport.pl. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi

transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych

wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją

podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach

związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.

W przypadku udzielonej zgody Sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w

plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z

przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych

towarów, a także innych, wymaganych przez firmę kurierską dla

dostarczenia towarów do Państwa.

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych, tj.:

1) Prawo dostępu;

2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub

niekompletne;

3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których

zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie

sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z

prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze

świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ;

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są

nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres

pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu

wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione

podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy.

Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich

profilowaniu;

7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym

funkcjonowanie Sklepu w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których

zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep

może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i

nadużyciami.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez

okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń,

przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych –

przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i zapraszamy do dalszej współpracy.

Firma Maxima-sport.


POLITYKA COOKIES


Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookies?

Pliki "cookies" używane na stronach internetowych należących do MAXIMA-SPORT Krzysztof Kiełb, zapewniają naszym Klientom bezpieczeństwo i efektywność korzystania z ww. witryn internetowych. Pliki "cookies" umożliwiają między innymi logowanie do konta Użytkownika sklepu, wybór opcji logowania oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie produktów i informacji. Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" wyjaśnia, czym są pliki "cookies", jakie są reguły ich stosowania, oraz jakie płyną korzyści z ich zastosowania.

"Cookies" – co to jest?

"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innych urządzeniu, z którego łączysz się z Internetem. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio się wyświetlić. W naszych sklepach korzystamy z "cookies" z wielu powodów:, aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa.

Jak pliki "cookies" dopasowują naszą stronę internetową do potrzeb Klienta.

"Cookies" pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść na stronę internetową. Pozwalają one nam ocenić, jakie są upodobania i oceny użytkowników, a także jak możemy ulepszać stronę internetową dla użytkownika.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". Jeśli chcesz zmienić te domyślne ustawienia dla tej czy innych stron internetowych możesz to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Jeśli nie jesteś pewien jak zmienić te ustawienia, skorzystaj z "pomocy" w menu używanej przeglądarki.

Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele "cookies" pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie plików "cookies" może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce. Przykładowo po wyłączeniu "cookies" możesz widzieć prawidłowo wyglądający serwis sportowy sklep, ale nie będziesz mógł zalogować się na swoje konto lub dokonać zakupów.